HVA ER MICROTRENCHING?

Metode for legging av rør for fiber

ØKONOMISK FORDELAKTIG

Microtrenching muliggjør bredbåndsutbygging via fiber

til langt flere enn hva som ellers ville vært tilfelle med tradisjonell graving.

 

Særlig etablerte boligfelt vil komme dårlig ut uten bruk av denne metoden for utbygging.

GUNSTIG FOR VEIBRUKERE

Utbygging med microtrenching går langt raskere enn tradisjonell graving, og veien er innsnevret i bare en kort periode.

 

Dette vil, i tillegg til å være effektivt, bidra til økt sikkerhet for de som ferdes langs veien.

 

Med microtrenching vil det være åpent for

trafikk hele tiden.

REDUSERTE SENSKADER PÅ VEIENE

Problemer med setningskader i veien etter ødelagt bærelag grunnet tradisjonell graving elimineres.

 

Det berørte området i veien vil kun være 2-3 cm bredt.

MILJØ

CO2-utslipp reduseres med over 90%.

 

Massetransport og beslaglagt areal reduseres vesentlig.

 

Utføringstid reduseres vesentlig.

 

Nettet bygges ut med kirurgisk inngrep.

DOKUMENTASJON

Traseen vil være 100% nøyaktig, og vil således kunne anvises senere med samme nøyaktighet.

Microtrenching Norge AS  - 2016

Adresse:

Hensmoveien 26

3516 Hønefoss

Design: Vision Things