"4 nye Mustang 506 klare for levering til Microtrenching AS driver med legging av fiberkabler.

Dette gjøres ved at de skjærer et spor i stedet for å grave grøfter. De legger opptil 800 meter om dagen.


Microtrenching AS er i vekst og vi i Normann Olsen Maskin AS er stolte av tilliten vi er blitt vist som leverandør av maskiner og utstyr til Microtrenching AS."

MASKINER OG UTSTYR

Microtrenching Norge AS  - 2016

Adresse:

Hensmoveien 26

3516 Hønefoss

Design: Vision Things