SLISSESPOR

Vi sager et spor som er:

 

•  inntil 25 mm bredt

•  inntil 320 mm dypt

 

 

I sporet legges trekkerør for fiber.

Asfalten tettes med varm bitumenbasert fugemasse som legges ut ved ca 190 grader.

Kontakt oss for andre bredder og dybder enn våre standardspor.

Kontakt oss

METODE

Videoen over viser hvordan vi 'microtrencher', altså legger fiberkabler i bakken.

Videoen viser saging av veibane før legging av fiber.

Videoen viser reparasjon av rullebane på flyplass.

Videoen viser 'forsegling'/lukking av veibane etter legging av fiber.

Microtrenching Norge AS  - 2016

Adresse:

Hensmoveien 26

3516 Hønefoss

Design: Vision Things